INTERNET KABLOWY:

(Dla klientów będących w zasięgu sieci kablowej)

PAKIET I – 2 Mbit/s - 27zł

PAKIET II – 5 Mbit/s - 35zł

PAKIET III – 20 Mbit/s - 40zł

PAKIET IV – 50 Mbit/s - 47zł

PAKIET V – 100 Mbit/s - 55zł

 

INTERNET RADIOWY:

(Dla klientów mieszkających w budownictwie jednorodzinnym będących poza zasięgiem sieci

kablowej a znajdujących się w zasięgu nadajników radiowych TVK Hajnówka s.j.)

PAKIET VI – 2 Mbit/s - 40zł

PAKIET VII – 4 Mbit/s - 47zł

PAKIET VIII – 6 Mbit/s - 55zł

 

Podłączenie (aktywacja) Internetu w budynku wielorodzinnym 24,60zł
Podłączenie (aktywacja) Internetu - radiowy 123,00zł
podłączenie Internetu w sieci HFC/PON w przypadku posiadania usługi TVK 61,50zł
Ponowne podłączenie usługi po odłączeniu za zaległe opłaty, w budownictwie wielorodzinnym 24,60zł
Ponowne podłączenie usługi, w budownictwie jednorodzinnym 24,60zł
Ponowne podłączenie usługi po odłączeniu za zaległe opłaty, w budownictwie jednorodzinnym 61,50zł
Nieuzasadnione wezwanie obsługi technicznej 36,90zł

 

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT
Zmiany pakietów są bezpłatne i obowiązują od początku kolejnego miesiąca